Nơi can thiệp hỗ trợ trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động – giảm chú ý, hung tính …! Hotline 0963 08 55 85

KHÓ KHĂN VỀ VẬN ĐỘNG

- Chậm đi: trẻ chưa biết đi dù đã đến tuổi.

 

- Vận động khó khăn: trẻ khó hoặc không thực hiện được một/một số hoạt động của cơ thể.

- Vận động vụng về: trẻ thiếu khả năng phối hợp các bộ phận của cơ thể.

- …

Gửi trả lời