Nơi can thiệp hỗ trợ trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động – giảm chú ý, hung tính …! Hotline 0963 08 55 85

Lưu trữ cho Tháng Năm 2013

trẻ có khó khăn vận động

LIỆU PHÁP TÂM LÝ CHO TRẺ CÓ KHÓ KHĂN VẬN ĐỘNG ———————– Nhóm các nhà tâm lý – Lớp học vui vẻ Hoàng Thị Hoa – Nguyễn Thị Hường Nguyễn Thu Hà – Nguyễn Trung Hải Lương Thị Phương ————– 1. Ảnh hưởng của khó khăn vận

Read more