Nơi can thiệp hỗ trợ trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động – giảm chú ý, hung tính …! Hotline 0963 08 55 85

Bài viết trong ‘Khó khăn trong học tập’

TRẺ CÓ KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP

TRẺ CÓ KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP ˜ ™ ………………………   Ảnh hưởng của khó khăn học tập đến sự phát triển của trẻ: Học tập là một yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, giúp trẻ có những nhận thức,

Read more

KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP

KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP

Nhóm các nhà tâm lý – Lớp học vui vẻ – Vụng đọc: Khó khăn về đọc thường xuất hiện ở trẻ 7 tuổi (lớp 2), biểu hiện: Ø Đọc miệng có nhiều lỗi: đọc sót chữ cái (phán – phá, đắng – đắn) hay sót từ, đọc

Read more