Nơi can thiệp hỗ trợ trẻ tự kỷ, chậm nói, tăng động – giảm chú ý, hung tính …! Hotline 0963 08 55 85

Bài viết trong ‘Rối nhiễu về giới tính’

RỐI NHIỄU VỀ GIỚI TÍNH

RỐI NHIỄU VỀ GIỚI TÍNH

Trẻ thường có biểu hiện: Ø Tự kích dục, thủ dâm; Ø Ứng xử như người khác giới; Ø Khó khăn trong ứng xử với người khác giới; Ø …

Read more